© 2006 Alt om brudevals
Hvor kan jeg lære brudevals?
Musikkeksempler brudevals
linker
Andre spørsmål om brudevals
Tilbake til forsiden
Hvor kan jeg lære brudvals?
Musikkeksempler brudevals
Linker
D
Engelsk vals

På 1870-tallet ble dansen "Boston" importert fra USA til Europa. Denne dansen ble senere til dansen som vi i dag kjenner som vals. Vals ble introdusert i England i det 19.århundre. Den gang ble vals sett på som en skandale. Aldri før hadde herren lagt sin arm rundt damen og danset rundt i ballsalen.
Til tross for dette var dronning Victoria veldig glad i å danse, og hun var spesielt glad i å danse vals. Den sakte vals vi ser i dag, ble skapt i de tidlige 1920-årene og ble mer og mer populær. Etter hvert kunne faktisk vals måle seg med tango i populæritet.
I VM i 1922 ga Victor Silvester (den kjente orkesterlederen) og hans partner en brilliant presentasjon av moderne vals, og det alminnelige dansepublikum begynte å interessere seg for dansen vals. Først i 1927 ble moderne vals, eller engelsk vals som vi kaller den, standardisert.
Engelsk vals går i ¾-takt og den spilles med ca. 32 takter i minuttet.
Wiener vals

Wiener vals skriver seg fra 1780 og ble danset av bøndene i Syd-Tyskland og Bavaria. Denne valsen ble kalt ”The Landler” og var karakteristisk ved sine roterende turer hvor mann og kvinne danset som par. Dette var dansen som ankom Wien, og da Johann Strauss og hans sønn som også het Johann greide å komponere hundretals ”Quick-time-valser”, ble dansen hurtig kalt Wienervals. Wiener vals ble meget populær verden over i Wien, Paris, London og New York.
Wiener vals går i ¾  takt og spilles i ca. 60 takter i minuttet.
Valsens historie